یکشنبه 31 تیر 1403  
 
Sunday, July 21, 2024  
 
الأحد, محرم 15, 1446  
 

محجورین

سطح خدمت‌رسانی به اشخاص محجور مطابق الزامات بانک مرکزی ج.ا.ا
  •     شخص محجور کمتر از 7 سال
 عدم امکان صدور کارت برای افراد زیر 7 سال 
  •    شخص محجور از 7 تا 12 سال
سقف خرید روزانه با هر کارت مشتری 100 میلیون ریال و سقف خرید روزانه و ماهیانه با کل کارت‌های یک مشتری به ترتیب 300 و 500 میلیون ریال است. گفتنی است اختصاص سایر ابزارهای پرداخت به این گروه از مشتریان ممنوع خواهد بود.
  •    شخص محجور از 12 تا 18 سال
 سقف خرید روزانه با هر کارت مشتری 150 میلیون ریال و سقف خرید روزانه و ماهیانه با کل کارت‌های مشتری به ترتیب 500 میلیون ریال و یک میلیارد است. همچنین آستانه برداشت روزانه و ماهیانه با سایر ابزارهای پرداخت به ترتیب 150 و 500 میلیون ریال خواهد بود.
  •   شخص محجور-مجانین/ اشخاص غیر رشید
سقف خرید روزانه با هر کارت 150 میلیون ریال، سقف خرید روزانه و ماهیانه با کل کارت‌های مشتری 500 میلیون ریال و یک میلیارد ریال است. همچنین اختصاص سایر ابزارهای پرداخت به این گروه از مشتریان ممنوع خواهد بود.
شایان ذکر است حد مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به هر شخص محجور، روزانه مبلغ 500 میلیون ریال و ماهانه مبلغ 5 میلیارد ریال است.
 .