یکشنبه 15 تیر 1399  
 
Sunday, July 05, 2020  
 
الأحد, ذو القعدة 14, 1441  
 

دستورالعمل های مبارزه با پول شویی

ردیفعنوانلینک دانلود
1دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها.
2دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک وشیوه گزارش دهی.
3دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری.
4دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری.
5دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری.
6دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش ازسقف مقرر.
7آئین نامه مدت وطرز نگهداری اوراق بازرگانی ،اسنادودفاتر موسسات اعتباری.
8دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری.
9دستورالعمل نحوه ارسال اسناد ومدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی انها.
10دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه باپولشویی درحوزه نظام های پرداخت وبانکداری الکترونیکی.
11دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی درروابط کارگزاری وشناسایی بانکهای پوسته ای.
12دستورلعمل نحوه اعمال دقت ونظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه اشحخاص سیاسی خارجی درموسسات اعتباری.
13دستورالعمل مجموعه اقدامات وتدابیر لازم برای حصول اطمینان ازرعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی موسسات اعتباری.

خدمات الکترونیک

ارتباط با ما

تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، نبش کوچه ۲۹، شماره ۱۴