یکشنبه 31 تیر 1403  
 
Sunday, July 21, 2024  
 
الأحد, محرم 15, 1446  
 

آئین نامه ها

ردیفعنوانلینک دانلود
1آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی.
2آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم.
3آئین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی.
4آئین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور.
5 آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی.

خدمات الکترونیک

ارتباط با ما