یکشنبه 15 تیر 1399  
 
Sunday, July 05, 2020  
 
الأحد, ذو القعدة 14, 1441  
 

کارت اعتباری

موسسه اعتباری نور، در راستای عرضه خدمات نوين و افزايش محصولات الکترونيک، اقدام به صدور انواع کارت های بانکی شامل کارت های متصل به حساب و انواع کارت هدیه کرده است.  دارندگان این کارت ها می توانند پس از مراجعه به هر يک از پايانه های خودپرداز موسسه اعتباری نور و دريافت رمز اينترنتی و شماره (CVV۲) نسبت به خريد اينترنتی اقدام کنند.
 • رمز خريد اينترنتی رمز دوم کارت است که صرفاً براي انجام عمليات خريد و پرداخت اينترنتی يا تلفنی به کار می رود.
 • خدمات موسسه اعتباری به دارندگان کارت اعتباری نور
 • پايانه های خودپرداز موسسه اعتباری نور
 • پايانه های خودپرداز موسسه اعتباری های عضو شتاب
 • سايت بانکداری اينترنتي
 • پايانه های خريد فروشگاهی
 • روش ارسال صورت حساب
 • ارسال از راه پيامک (sms)
 • ارسال از راه پست الکترونيک (e.mail)

مزايای استفاده از کارت بانکی
 • كارت ها باعث افزايش سرعت و كاهش زمان انتقال وجوه از يک نقطه به نقطه ديگر می شوند.
 • استفاده از كارت به جای پول، باعث جلوگيری از انتقال پول نقد می گردد.
 • استفاده از كارت به جای پول، باعث افزايش امنيت در مقابل سرقت، مفقود شدن و از بين رفتن پول نقد می گردد.
 • ساليانه مبالغ قابل توجهی صرف چاپ اسكناس و وسايل مربوط به آن می شود. بهره‌گيری از كارت ها سبب كاهش هزينه‌های چاپ اسكناس می گردد.
 • كارت ها، حجم مسافرت های درون شهری به منظور دريافت و پرداخت های معمولی بانكي را كاهش می دهند و از اين طريق باعث كاهش هزينه های فردی و اجتماعی می گردند.

خدمات بانک به دارندگان کارت اعتباری موسسه اعتباری نور
 پایانه های خودپرداز موسسه اعتباری نور
 • اعلام مانده اعتبار
 • عرضه صورت ریز گردش حساب کارت اعتباری
 • امکان تغییر رمز اصلی و رمز اینترنتی کارت 
سایت بانکداری اینترنتی 
 • مشاهده گردش حساب 
 • بازپرداخت اقساط
نکات مهم
توصیه می شود به منظور سهولت در به خاطرسپردن رمز مخصوص کارت اعتباری، در نخستین فرصت با مراجعه به یکی از پایانه های خودپرداز موسسه اعتباری نور نسبت به تغییر رمز خود اقدام کنید.
چنانچه رمز خود را سه بار پی در پی اشتباه وارد کنید، کارت شما غیرفعال می شود. در این صورت باید به یکی از شعب موسسه اعتباری نور مراجعه، و رمز المثنی درخواست کنید.
در صورت مفقود شدن کارت اعتباری باید در نخستین فرصت با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر به یکی از شعبه های موسسه اعتباری نور مراجعه کنید.

مشتریان گرامی می توانند از روش های  زیرنسبت به مسدود نمودن کارت اقدام نمایید:
 1. تماس از طریق تلفن با مرکز ارتباط مشتریان به شماره ۴۲۹۳۱۰۱۰-۰۲۱
 2.  ورود به سامانه همراه بانک و مسدود نمودن کارت
 3.  مراجعه به اولین شعبه موسسه و ارائه کارت شناسایی معتبر جهت مسدود نمودن کارت و دریافت رمز جدید
 4. تماس از طریق تلفنبانک موسسه به شماره ۲۸۳۶۰-۰۲۱

خدمات الکترونیک

ارتباط با ما

تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، نبش کوچه ۲۹، شماره ۱۴