یکشنبه 15 تیر 1399  
 
Sunday, July 05, 2020  
 
الأحد, ذو القعدة 14, 1441  
 

مضاربه

* تعريف
مضاربه  عقدی است که به موجب آن يکی از متعاملين سرمايه (نقدی) را تأمين می نمايد ، با قيد اينکه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود آن هر دو طرف شريک باشند.

* کاربرد
مضاربه صرفاً در بخش بازرگانی کاربرد دارد و بانک می تواند به عنوان مالک ، سرمایه نقدی لازم را برای انجام یک معامله تجاری در اختیار عامل ، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار دهد تا سود حاصل را به نسبت از پیش توافق شده بین هم تقسیم نمایند .

* شرايط تسهيلات
  • موسسه اعتباری در امور واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشد.
  • موسسه اعتباری می تواند سرمايه مورد نياز را به تدريج يا به طور يکجا در اختيار عامل قرار دهد.
  • موسسه اعتباری موظف است قبل از اقدام به عقد قرارداد ، عمليات موضوع مضاربه را در حد نياز بررسي و اطمينان حاصل کند که اصل سرمايه و سود مورد انتظار در طول مضاربه قابل برگشت باشد.
  • کار لازم برای انجام عمليات تماماً توسط عامل انجام مي شود.
  • مضاربه از جمله تسهيلات کوتاه مدت است و نبايد از يک دوره خريد و فروش، حداکثر يک سال تجاوز نمايد .
.

خدمات الکترونیک

ارتباط با ما

تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، نبش کوچه ۲۹، شماره ۱۴