یکشنبه 15 تیر 1399  
 
Sunday, July 05, 2020  
 
الأحد, ذو القعدة 14, 1441  
 

حساب سرمایه گذاری بلند مدت

حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت یک ساله به سپرده‌ای اطلاق می شود که متقاضی برای مدت معین (یک سال) وجوه خود را نزد بانک سپرده گذاری می نماید.
  • حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌تواند به صورت انفرادی، مشترک ، اشخاص حقوقی و شرکت های دولتی صادر شود.
  • حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب های سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت ۵۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد، لیکن به منظور جلوگیری از ابطال کل سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت قبل از سررسید، هنگام افتتاح مبلغ سپرده به ضرایب ۵۰۰,۰۰۰ ریال تقسیم می‌گردد.
  • چنانچه سپرده‌گذار بخواهد قسمتی از سپرده خود را قبل از سررسید برداشت نماید می تواند یک قسمت از سپرده خود را بر اساس ضرایبی از پانصد هزار ریال برداشت نماید. مبلغ برداشتی مشمول سود تعدیلی ولی باقیمانده مبلغ با همان سود و مشخصات قبلی ادامه خواهد یافت. در این صورت برای باقیمانده برگ سپرده جدیدی با همان شرایط قبلی صادر می‌گردد.(به شرط آنکه مبلغ سپرده با احتساب کسر جریمه و اضافه سود پرداختی از ۵۰۰,۰۰۰ ریال کمتر نشود.)
  • سود سپرده‌های بلند مدت روزانه محاسبه و هر ماهه به صورت علی الحساب قابل پرداخت می‌باشد تسویه حساب نهایی با سپرده‌گذار پس ازسررسید به عمل خواهدآمد.بانک در سررسید انواع سپرده ها را متناوباً برای دوره های بعدی به مدت قبلی و با مشخصات موجود تجدید می نماید مگر اینکه ذینفع کتباً دستور دیگری داده باشد.در صورت اجازه تمدید و تمایل سپرده گذار ، می توان سودمتعلقه دریافت نشده را هنگام تمدید سپرده به مبلغ سپرده اولیه اضافه نمود .
  • ضمناً سپرده مذکور از تاریخ تمدید مشمول شرایط سپرده های سرمایه‌گذاری بلند مدت جدید خواهد بود.
  • نقل و انتقال وجوه سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت قبل از سررسید از یک شعبه به شعبه دیگر بانک بدون تغییردرنرخ سودامکان پذیر نمی باشد، لیکن به منظور تشویق و جذب و حفظ سپرده گذاران در صورت تمایل آنان شعب می توانند سود سپرده را همه ماهه به حساب معرفی شده درشعبه مورد نظر مشتری واریز نمایند.
.

خدمات الکترونیک

ارتباط با ما

تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، نبش کوچه ۲۹، شماره ۱۴