یکشنبه 15 تیر 1399  
 
Sunday, July 05, 2020  
 
الأحد, ذو القعدة 14, 1441  
 

شماره تلفن واحدهای ستادی

 شماره تماس واحدهای ستادی
ردیف واحد مسئول دفتر شماره تلفن
۱ رئیس هیات سرپرستی آقای گلابگیرها 43616609-10
۲ اعضای هیأت سرپرستی آقای کوششی
آقای جعفری
43616634
43616624
3 معاونت امور شعب خانم امیر احمدی 82369724
۴ معاونت منابع انسانی آقای سهرابی 82369526
۵ معاونت اعتبارات و سرمایه گذاری آقای باقری 43616506
۶ معاونت مالی و پشتیبانی آقای محمودی 43616206
۷ معاونت فناوری اطلاعات خانم نیکخواه بهرامی 82369205
۸ مدیریت طرح و برنامه آقای پاک قلب 82369403
۹ مدیریت اداره حسابداری کل آقای محمودی 43616206
۱۰ مدیریت اداره کل روابط عمومی و تبلیغات خانم اربابی 82369817
۱۱ مدیریت اداره کل مبارزه با پولشویی آقای علیزاده 82369313
۱۲ دبیرخانه مرکزی آقای داداش زاده 43616604
۱۳ اداره بازرسی آقای جعفری 43616611