• EN
  • دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨

اخبار > حب الحسین یجمعنا

اخبار > حب الحسین یجمعنا

 


  چاپ        ارسال به دوست

حب الحسین یجمعنا

الحسین یَجمعنا

سلام بر ولی خدا و دوست او سلام بر خلیل خدا و بنده نجیب او. سلام بر بنده برگزیده خدا و فرزند برگزیده اش. سلام بر حسین مظلوم و شهید، سلام بر آن بزرگواری که به گرفتاری ها اسیر بود و کشته اشک روان گردید؛ خدایا من به راستی گواهی دهم که آن حضرت ولی (و نماینده) تو و فرزند ولی تو بود و برگزیده ات و فرزند برگزیده ات بود که کامیاب شد به بزرگداشت تو؛ گرامیش کردی به وسیله شهادت و مخصوصش داشتی به سعادت و برگزیدی او را به پاکزادی و قرارش دادی یکی از آقایان (بزرگ) و از رهروان پیشرو و یکی از کسانی که از حق دفاع کردند. (فرازی از زیارت اربعین)

اربعینی دیگر در راه است و حب و محبت حسین(ع) عاشقان را از هر قوم و ملتی با هر تفکر و اندیشه ای گرد هم می آورد تا بار دیگر یکی از جلوه های عظیم همبستگی جهان اسلام در برابر کفر و استعمار در بستر یک راهپیمایی گسترده متجلی گردد و زیباترین تصاویر از این تجمع و ظرفیت های ناب آن در قالب یک تفکر اسلامی شکل گیرد. این بار نیز گامی به جلو برخواهیم داشت تا در قالب هویتی دینی فارغ از قومیت، زبان، ملیت و... به سوی تشکیل تمدنی جهانی پیش رویم.

اربعین

اربعین در لغت به معنای چهل، چهار دهه است. در فرهنگ فارسی معین ذیل واژه اربعین آمده است: 1- چهل ، چهلم. 2 - چله، چهل روزی که صوفیان در گوشه ای نشسته به ریاضت و عبادت پردازند. 3- چهلمین روز درگذشت شخص. 4 - چهل روز بعد از روز عاشورا، بیستم ماه صفر.

عدد چهل(40) در باورهای اسلامی،آیینی و قومی و میان اکثر ملت ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است.چهل نه فقط به عنوان یک عدد، بلکه به عنوان یک اصطلاح که رمز و رازهای متعددی در آن نهفته کاربردهای زیادی دارد و بسیاری از امور با این عدد تعریف شده است. به عنوان مثال خداوند سرشت آدم را در چهل روز به وجود می آورد و مطابق سخن پیامبر اکرم (ص): «وَ خَمَّرْتُ طينَةَ آدَمَ بِيدَى أرْبَعينَ صَباحًا» خداوند تبارک و تعالی، بنیان طینت آدم را در 40 شبانه روز گذاشت وآن جسمیت و کالبد را ایجاد کرد.در آیه 142 سوره اعراف آمده است: «و با موسی، سی شب وعده گذاشتیم و آن را با دَه شب دیگر تمام کردیم. تا آنکه وقت معینِ پروردگارش در چهل شب به سر آمد.» یا موارد دیگری چون اگر کسی برای چهل نفر از برادران و خواهران دینی خود دعا کند و بعد برای  خود دعا نماید، دعایش در حق خود و آن ها مستجاب خواهد شد،چهل روز عبادت و توبه حضرت آدم (ع) پس از هبوط، حضرت یونس(ع) پس از ترک اولی چهل روز در شکم ماهی گریست تا توبه اش پذیرفته شد، بعثت پیامبر اکرم(ص) در چهل سالگی،کمال عقل در چهل سالگی، قبول نشدن نماز شارب خمر تا چهل روز، عدم پذیرش عبادت زن و شوهری که یکدیگر را می آزارند تا چهل روز و.. نمونه هایی از معنای عمیق و اثر گذار این عدد است. چهل، عدد کمال، بلوغ، شکوفایی و به فعلیت رسیدن است و در فرهنگ دینی و در اصطلاح شیعه به طور خاص چهل روز پس از عاشورا و شهادت امام حسین(ع) و یاران با وفای ایشان مورد نظر است.

عاشورا تا اربعین

عاشورای سال 61 ه. ق امتداد تصویر دردناک تحریف و غصب ولایت و توهین به اهل بیت (ع) و صحنه دیگری از مکاری و خباثت دشمنان اسلام به ساحت امام زمانشان است. یزید، روز عاشورا را روز پیروزی خدا معرفی نمود و پس از شهادت امام (ع) در کوفه و شام جشن گرفت تا صدای رسای عاشورا به سکوت تبدیل شود. یزید ملعون و همراهانش به خیال خام خود می انگاشتند که با کشتن امام حسین (ع) و یارانش و تبلیغات و وعده وعیدهایی که به چهره های  مورد قبول جامعه داده اند؛پیروزی از آن هاست و حکومت اموی پایدار خواهد ماند و خاندان بنی هاشم بیش از پیش منزوی و از صحنه جامعه اسلامی محو خواهد شد و پیام آزادگی، ایستادگی و مقاومت در برابر باطل و تسلیم محض دربرابر پروردگار، اقامه نماز و ... نابود می گردد. اما از عاشورا تا اربعین کوس رسوایی همان کسانی زده شد که خود را محق و امام زمانشان را خارجی و خروج کننده می دانستند.

عاشورا صحنه تقابل خیر و شر؛حق و باطل و تجلی تمام اسلام دربرابر تمام کفر است. عاشورا تجلی اخلاص و ایمان، تعهد و ایثار در رویدادی عظیم و فاجعه ای دردناک است. عاشورا نمودار ایستادگی، مقاومت و آزادگی محض است. عاشورا تن ندادن به ذلت است و مرگ با عزت را به زندگی با ذلت ترجیح دادن. عاشورا یک فرهنگ است که ارزش های دینی و مذهبی را یادآوری می کند و شوری انقلابی موازی با مقاومت و بصیرت می سازد.

از عاشورا تا اربعین یک بستر اندیشه، تفکر، یقین و باور منطقی است که علاوه بر سازندگی و تربیت روح انسان، مقاومت و پایداری را در عمیق ترین حالت ممکن در انسان اندیشمند درونی می کند. عاشورا تلاش برای تحقق حاکمیت توحید و عدل است و اربعین استمرار و تداوم نهضت عاشورا تا رسیدن به تمدن اسلامی و آمادگی برای ظهور منجی است. اربعین یکی از جلوه های بی نظیر مانایی عاشورا و اهتزاز پرچم پرافتخار عزت مندی و آزادگی است.  

اولین اربعین

نخستین کسی که در 20 صفر سال 61 هجری قمری مرقد امام حسین (ع) را زیارت کرده است و اولین رویداد تاریخ ساز اربعین را رقم زده است جابــر بن عبداله انصاری از صحابه رسول خدا (ص) و از یاران و پیروان اهل بیت معرفی شده است. در منابع معتبــر از قــول عطیــه کوفــی از شیعیان برجسته و والای امام علی(ع) آمــده اســت: «همــراه جابربــن عبــداله انصــاری بــه قصــد زیارت قبر امام حســین(ع) به ســوی کربلا حرکت کردیــم. جابــر در رودخانه فرات غســل کــرد و خود را معطر ســاخت. نزدیــک قبــر که رســید، گفــت: دســتم را روی آن بگذار، زیــرا جابر از نعمــت چشــم محروم بود، دســتش را بر قبر نهــادم. روی آن افتاد و از هوش رفت. بر بدنش آب پاشــیدم تا به هوش آمد. آنگاه ســه بار گفت: یا حســین، ســپس افــزود: گواهی می دهم که تــو زاده ی پیامبر، فرزنــد ســرور اهــل ایمــان، هم پیمــان پرهیــزگاری، از نســل هدایت و پنجــم نفــر از اصحاب کســایی. شــهادت می دهم تو همــان راهی را رفتــی کــه یحیی بــن زکریــا پیمــود. آنگاه صــورت خود را به ســوی اطراف مرقد گردانید و بر دیگر شهدای کربلا درود فرستاد و از آن ها به عنوان فداکارانی یاد کرد که نماز را اقامه کردند، زکات دادند، امر به معروف و نهی از منکر نمودند و با اهل الحاد جنگیدند تا آنکه یقین را ملاقات کردند.»

حضور اهل بیت در اولین اربعین حسینی

ســید بــن طاووس نوشــته اســت: «چــون اهل بیت امام حســین(ع) از شــام بازگشــتند و به ســرزمین عراق رســیدند، به راهنمای کاروان گفتنــد مــا را از راه کربـلا عبور بده. چون به کربلا رســیدند، مشــاهده کردند که جابر و جمعی از بنی هاشم و افرادی از نسل پیامبر اکرم (ص) بــرای زیــارت مرقد امــام حســین(ع) آنجــا اجتمــاع کرده اند، پس همــراه آنان به ســوگواری پرداختند و مراســمی بســیار جگرســوز برپا کردند.»

حضور اهل بیت (ع) در اربعین در سرزمین کربلا؛ نشان از پایان این حادثه بزرگ تاریخی نیست چرا که آتش این غم، سردنشدنی و عظمت آن فراموش نشدنی است. در واقع حضور ایشان گواهی بر مظلومیت امام حسین(ع) و حقانیت او و ظلم یزیدیان است.

سندیت زیارت اربعین

زيارت اربعین سندش محکم است. این زیارت از امام صادق(ع) نقل شده است. ایشان زیارت اربعین را به شخصی به نام «صفوان بن مهران» تعلیم داده است و مرحوم شيخ طوسي نيز با واسطه اين زيارت را در «تهذيب» و «مصباح المتهجد» آورده است.

اهمیت زیارت اربعین و امام حسین(ع) در کلام ائمه

امام حسن عسکری(ع) فرمود: نشانه‌های مؤمن پنج چیز است: پنجاه رکعت نماز (نماز یومیه و نمازهای نافله)، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در سجده بر خاک گذاردن، بسم‌الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن.»

امام صادق (ع)فرمود: کسی که از منزلش بیرون آید و قصدش زیارت قبر حضرت حسین ابن علی (ع) باشد اگر پیاده رود، خداوند منّان به هر قدمی که برمی‌دارد یک حسنه برایش نوشته و یک گناه از او محو می‌فرماید تا زمانی که به حائر برسد و پس از رسیدن به آن مکان شریف، حق تبارک و تعالی او را از رستگاران قرار می‌دهد تا وقتی که مراسم و اعمال زیارت را به پایان رساند که در این هنگام او را از فائزین محسوب می‌فرماید تا زمانی که اراده مراجعت نماید در این وقت فرشته‌ای نزد او آمده و می‌گوید: رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم سلام رسانده و به تو می‌فرماید: «از ابتدا عمل را شروع کن، تمام گناهان گذشته‌ات آمرزیده شد.»

رسالت ما در ماندگاری اربعین حسینی

یکی از تجمعات و گردهمایی های انسانی که به منظور بزرگداشت نهضت عظیم و گسترده حسینی شکل می گیرد. زیارت باشکوه اربعین است.این تجمع فصل مشترک میلیون ها انسان با قومیت های مختلف است که هر ساله با شور و حرارتی سرد نشدنی آغاز می شود و هر بار حماسه ای عظیم و گسترده می آفریند. ارزش های این حماسه بزرگ زنده و پابرجاست چرا که هدف این قیام آگاهی و بیداری جامعه بوده است. مقام معظم رهبری (مدظله العالی)در این باره می فرمایند: «عشق به امام حسین علیه‌السلام موضوعی استثنائی است که در طول تاریخ نظیر نداشته و نخواهد داشت و حرکت و اجتماع عظیمی که هر سال به مناسبت اربعین در عراق به خصوص در مسیر نجف به کربلا شکل می گیرد، اکنون ابعاد بین‌المللی پیدا کرده و امام حسین علیه‌السلام و معرفت حسینی جهانی شده است»

امام حسین(ع) بنده مُخلَص (خالص شده برای خدا) بود. درس بندگی را عارفانه و عاشقانه آموخت و در سخت ترین آزمایش الهی رضای الهی را جستجو کرد و به والاترین درجات دست یافت. امام حسین(ع) با تمام وجود و با حضور اعضای خانواده و اهل بیتش در برابر ظلم و ستم ایستاد و از ارزش های اسلامی دفاع کرد. رسالت ما در عصر حاضر علاوه بر حفظ و حراست از ارزش های کربلا و بهره مندی از آموزه های مکتب امام حسین (ع)، مودت و دوستی نسبت به اهل بیت(ع) و تداوم این نهضت انسان ساز است. بایستی تلاش کرد و برنامه ریزی نمود تا راهپیمایی اربعین روز به روز جهانی تر شود و به فرموده رهبری (مدظله العالی) زمینه‌ساز تحقق هدف نهایی امت اسلامی یعنی «تشکیل تمدن عظیم و نوین اسلامی» باشد.

منابع:

-         قرآن

-         فرهنگ فارسی معین

-         مفاتیح الجنان

-         زمانی، احمد، پیام عاشورا. فرهنگ کوثر، 1376: 3

-         از عاشورا تا اربعین. پاسدار اسلام، 82:1367

-         اصفهانی، عبداله، اربعین جوشش چشمه جاوید عاشورا. پاسدار اسلام، 405:1394

-         اگر اربعین نبود عاشورا گم می شد،1390: 361

-          باشگاه خبرنگاران جوان، 5867130، 29/8/1395

-         باشگاه خبرنگاران جوان، 6303320، 16/8/1396

-         باشگاه خبرنگاران جوان، 58046561، 14/8/1395

 


٠٩:٠٠ - چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨    /    عدد : ٤٥١    /    تعداد نمایش : ٣٥١


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
محاسبه شبا

می توانید با استفاده از شماره حساب نور خود شماره شبا را دریافت نمائید .

سامانه رسیدگی به شکایات

پیشنهادات و انتقادات و یا شکایات خود را می توانید از طریق این سامانه ارسال نمائید .

شعب سراسر کشور

لیست شعب موسسه اعتباری نور در سراسر کشور به همراه آدرس و شماره تماس در این بخش وجوددارد.

ساعات کار شعب

در این بخش می توانید ساعات کار شعب در ایام هفته را ملاحظه نمایید .