• EN
  • شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨

مشارکت مدنی

مشارکت مدنی

 

* تعریف

مشارکت مدني عبارت است از در‌آميختن سهم الشرکه نقدي و يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي  يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع  طبق قرار داد.

* کاربرد

مشارکت مدني در بخشهاي توليدي (صنعتي ، معدني ، کشاورزي و مسکن) و بازرگاني (داخلي ، صادرات و واردات) و خدماتي کاربرد دارد.

شرايط تسهيلات

  • موسسه اعتباری موظف است قبل از اقدام به عقد قرار داد عمليات موضوع مشارکت را در حد نياز بررسي و اطمينان حاصل کند که اصل مال شراکت و سود مورد انتظار ناشي از مشارکت مدني در طول مدت قرار داد قابل برگشت باشد.
  • موسسه اعتباری مکلف است در قرارداد نحوه تسويه مشارکت را قيد نمايد.
  • مدت تسهيلات مشارکت مدني مواد اوليه 6 ماه با بازپرداخت در رأس بوده و يک سال با بازپرداخت به روش تدريجي مي باشد.
  • مدت تسهيلات مشارکت مدني احداث بنا در ملک شريک يک سال و در صورت عدم تکميل پروژه قابل تمديد (حداکثر مدت تسهيلات از شروع قرارداد، سه سال) مي باشد.
  • حداکثر مشارکت موسسه اعتباری در هر شرکت مدني 80% کل سرمايه هرشرکت مدني تعيين مي شود.


دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، نبش کوچه 29، شماره 14

مرکز ارتباط مردمی : 42931010-021

کد پستی: ۱۵۱۶۶۱۴۸۱۷

info@noorbank.ir

محاسبه شبا

می توانید با استفاده از شماره حساب نور خود شماره شبا را دریافت نمائید .

سامانه رسیدگی به شکایات

پیشنهادات و انتقادات و یا شکایات خود را می توانید از طریق این سامانه ارسال نمائید .

شعب سراسر کشور

لیست شعب موسسه اعتباری نور در سراسر کشور به همراه آدرس و شماره تماس در این بخش وجوددارد.

ساعات کار شعب

در این بخش می توانید ساعات کار شعب در ایام هفته را ملاحظه نمایید .