• EN
  • جمعه ٣١ خرداد ١٣٩٨

جزئیات مطلب

جزئیات مطلب

 

خواسته ها، هزینه ها

News

خواسته ها برای ما دارای هزینه هایی هستند همانطور که میلتون فریدمن می گوید :"چیزی به نام ناهار مجانی وجود ندارد".اگر امروز بخش اعظم پول خود را صرف خرید لباس یا مهمانی کردیم باید بدانیم تا آخر ماه باید وضعیت سختی را تحمل کنیماگر امروز برای خرید یک ماشین از وام استفاده کنیم، باید بدانیم پیشاپیش درآمد خود را مصرف کرده ایم و ممکن است برای تأمین نیازهای ضروری خود در ماه های آتی با مشکل مواجه شویم.

 


محاسبه شبا

می توانید با استفاده از شماره حساب نور خود شماره شبا را دریافت نمائید .

سامانه رسیدگی به شکایات

پیشنهادات و انتقادات و یا شکایات خود را می توانید از طریق این سامانه ارسال نمائید .

شعب سراسر کشور

لیست شعب موسسه اعتباری نور در سراسر کشور به همراه آدرس و شماره تماس در این بخش وجوددارد.

ساعات کار شعب

در این بخش می توانید ساعات کار شعب در ایام هفته را ملاحظه نمایید .