• EN
  • جمعه ٣١ خرداد ١٣٩٨

جزئیات مطلب

جزئیات مطلب

 

حقایق جالب در مورد بانک ایتالیا

News

کلمه "بانک" از مشتقات ایتالیایی است.کلمه Banco (به معنای نیمکت ایتالیایی، میز) در قرن های پانزدهم و شانزدهم در جمهوری ونیز، نیمکت ها نامیده می شدند که در آن پول و اسکناس ها سکه ها و اسناد تجاری قرار می دادند. اگر کسی ورشکسته می شد و نمی توانست برای تعهدات پرداختش پولی بپردازد، این نیمکت بر سر او شکسته می شد. در زبان ایتالیایی banco rotto (نیمکت شکسته ) کلمه مدرن "ورشکسته " است. قدیمی ترین بانک فعال در جهان، بانک ایتالیایی به نام  Banca Monte dei Paschi  di Siena است.این بانک در سال 1472 درشهر سینا افتتحاح شد. تا همین اواخر، قدیمی ترین بانک موجود در جهان بانک سوئیس Wegelin&Co شناخته شده بود که درسال 1466 تأسیس شد، اما درماه ژانویه 2013 این بانک غیرفعال و متوقف شد.بانک های شمال ایتالیا برای وام کشاورزان چیزی مانند پنیر در نظر دارند. رئیس بانک پارمسان پنیرها را به مدتع 3-2 سال در جایگاه های ذخیره سازی ویژه تا زمانی که پنیرها عمل آیند نگه می دارد اگر سازنده پنیر نتواند باز پرداخت وام را تا این زمان معین بپردازد بانک پنیررا به فروش می گذارد و زیان های خود را جبران می کند.

 


محاسبه شبا

می توانید با استفاده از شماره حساب نور خود شماره شبا را دریافت نمائید .

سامانه رسیدگی به شکایات

پیشنهادات و انتقادات و یا شکایات خود را می توانید از طریق این سامانه ارسال نمائید .

شعب سراسر کشور

لیست شعب موسسه اعتباری نور در سراسر کشور به همراه آدرس و شماره تماس در این بخش وجوددارد.

ساعات کار شعب

در این بخش می توانید ساعات کار شعب در ایام هفته را ملاحظه نمایید .