چهارشنبه 14 خرداد 1399  
 
Wednesday, June 03, 2020  
 
الأربعاء, شوال 11, 1441  
 

شماره تلفن واحدهای ستادی

لیست شماره تلفن های واحدهای ستادی
لیست شماره تلفن های واحدهای ستادی
ردیف واحد مسئول دفتر شماره تلفن
۱ رئیس هیات سرپرستی آقای گلابگیرها 43616609-10
۲ اعضای هیأت سرپرستی آقای کوششی
آقای جعفری
43616634
43616624
3 معاونت امور شعب خانم امیر احمدی 82369724
۴ معاونت منابع انسانی و برنامه ریزی آقای سهرابی 82369526
۵ معاونت اعتبارات و سرمایه گذاری آقای باقری 43616506
۶ معاونت مالی و پشتیبانی آقای محمودی 43616206
۷ معاونت فناوری اطلاعات آقای نژادی 82369221
۸ مدیریت طرح و برنامه آقای پاک قلب 82369403
۹ مدیریت اداره حسابداری کل آقای مومنی 43616301
۱۰ مدیریت اداره کل روابط عمومی و تبلیغات خانم اربابی 82369817
۱۱ مدیریت اداره کل مبارزه با پولشویی خانم زیباطلب 82369304
۱۲ دبیرخانه مرکزی آقای داداش زاده 43616604
۱۳ اداره بازرسی آقای جعفری 43616611